hits

Modig ledelse i Islamsk Rd Norge etterlyses

Aldri tidligere har det vrt strre behov for Islamsk Rd i Norge (IRN). Aldri tidligere har det vrt strre behov for en tydelig og markert IRN. Muslimer i verden, i Europa og ikke minst i Norge har vrt i fokus i lpet av de siste rene. Radikaliseringen av norsk og europeisk ungdom, som bde har tatt veien til Syria for kjempe side om side ved terrororganisasjonen ISIL, og som har laget overskrifter i Norge, unge muslimers deltagelse i terrordder i Paris og Kbenhavn, folk som Mullah Krekar som har sendt sjokkblger i det norske samfunnet, skriker etter ledelse i det muslimske fellesskapet i Norge. Et FrP som har vrt svrt islamkritisk og har innfrt begreper som snikislamisering er havnet i regjeringskontorene. Det krever p sin side et skjerpet og kraftfullt IRN som klarer hevde muslimene rettmessig plass i samfunnet.

IRN har ftt ny ledelse. Det er svrt velkomment. Den den avgtte lederen var helt usynlig i det ret han ledet organisasjonen. Generalsekretr Mehtab Afsar har ikke imponert med sin ledelse. Rdet har manglet en klar og tydelig linje. Ved avgjrende korsveier har man inntatt en offerrolle i stedet for lede rdet og det muslimske fellesskapet med innsikt, innlevelse og mot.

IRN har store utfordringer og hvis ikke forholdene legges til rette for, og ledelsen mislykkes i forst sin rolle i samtiden og leve opp til den, er jeg redd IRN vil d en stille dd. Ingen andre enn muslimer vil lide da, selv om det norske samfunnet har et stort og selvstendig behov for et fungerende IRN.

Ressursmangelen
IRN representer i dag, i flge sin egen hjemmeside, 41 muslimske organisasjoner og 60 000 medlemmer. Det finnes ikke klare tall p hvor mange muslimske menigheter som finnes i Norge, heller ikke om hvor mange muslimer som bor i Norge. En forsiktig antagelse likevel forteller at kanskje frre enn halvparten av bde menighetene og muslimene er tilsluttet IRN. Her ligger litt av grunne til at IRN har slitt med bli en tydeligere og tilstedevrende stemme i samfunnet.

Det finnes ikke godt nok engasjement blant norske muslimer for styrke IRN. Medlemsorganisasjonene har blitt enige om betale kr. 4000 hver til IRN sin drift hvert r. Det er et latterlig lavt belp som forteller hvor lite menighetene forstr viktigheten av IRN i Norge. Jeg har latt meg fortelle at selv dette lille belpet ikke blir betalt av mange medlemsorganisasjoner. Manglende ressurstilfrelse har resultert i at IRN ikke har hatt rd til tiltrekke seg ndvendig kompetanse, hverken i ledelsen, fagkompetanse eller kommunikasjon. Menighetene vil ikke felle en tre dersom IRN kveles av ressursmangelen.

Tillitskrise og manglende oppbakking
Det har vrt nrmest tillitskrise mellom menighetene og IRN. Menighetene har ikke forsttt fullt ut at IRN skal fungere som en politisk representasjon for norske muslimer. Der hvor offentligheten, det politiske Norge og mediene har krevd tilstedevrelse, klar tale og modig ledelse, har medlemsorganisasjonene nesten fnist av IRN sitt forsk p tangere dette krevende farvannet. Menighetene har vrt mer opptatt av halal mat, begravelsesseremonier og bnnerom. Uten redusere viktigheten av halal mat og bnnerom, m en kunne si at de viktigste oppgavene for muslimenes eneste og viktigste organisasjon er noe helt annet. Oppdragelsen av muslimer som en minoritet, oppfostring av en robust og konstruktiv dialog og samkvem mellom norske muslimer og samfunnet rundt, innsiktsfull deltagelse i det offentlige ordskiftet, en kompetent samtalepartnerskap overfor myndighetene, er noe av de oppgavene som har vrt lite fokusert eller neglisjert totalt. IRNs viktigste oppgave m bli vre med p tegne en felles ramme som alle i Norge skal respektere og leve innenfor.

Manglende respekt for institusjonsbygging
Institusjonsbygging har aldri vrt muslimenes sterkeste side, hverken i Norge eller andre steder. Dessverre. Mten IRN drives p i Norge er et tydelig bevis p det. Problemet kun er at i Norge hvor institusjonene har en lang historie og en svrt viktig plass i samfunnet, blir mangel p levende og robuste institusjoner som representerer muslimer svrt skadelig for muslimer. I tillegg savner det norske fellesskapet dialogpartner som kan bidra til utvikle fellesregler og fellesnormer for samkvem i et multi-religist samfunn.

To svrt dyktige og tydelige ledere har kommet i IRNs ledelse. Bde tidligere leder i IRN, Senaid Kobilica, og forstander i det Islamske Forbundet, Basim Ghozlan er erfarne ledere og har vrt en vinternatt ute tidligere i livet. De er fullt ut i stand til tilby strategisk ledelse dersom ogs menighetene nsker det. De kan sprket, samfunnet og mediene. I tillegg har Kobilica bde teologisk utdannelse og mot som kreves i krevende tider. Det lover bra. Lykke til!