FrP suger anstendigheten ut av det norske samfunnet

kommentarer

Stein-Robin Kleven Bergh er en lokalpolitiker for FrP i Eidskog. Han har laget avisoverskrifter flere ganger. Denne gangen har han klart å lage en storm ved å skrive følgende på sin Facebookprofil: «Sånne sitter på Stortinget - selvsagt for Ap. La oss hylle terrorister! Er ho tilhenger av ABB også? Fan?» Han har videre skrevet: «Dette vesenet når ikke justisminister Anders til anklene engang!»Utsagnet er rettet mot Stortingsrepresentant og nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik. Tajik har sagt «jeg er sterk kritisk til å forby ytringer som hyller terror.» Denne uttalelsen har egget Kleven Bergh til å gå hardt mot lederen av justiskomiteen på Stortinget. Her benytter han seg av nettopp den friheten Tajik vil beskytte, nemlig ytringsfriheten. Dette er ironien i saken.

Det er formen som er problemet
Det er imidlertid ikke innholdet i utsagnet til Kleven Bergh som er problematisk denne gangen. Det er formen og språket! Uttalelsene har en ekstra dimensjon all den tid Kleven Bergh er ansatt som politimann. Det er Kleven Bergh utmerket klar over. Hvis ikke, mangler han nødvendig IQ han selv etterlyser hos andre. Kleven Bergh mener selv han har uttalt seg som politiker, og ikke som politimann, men det er hans sjef rettmessig uenig i. Politimesteren i Hedmark mener at «formen er uheldig». Kleven Bergh prøver å legge seg på samme taktikk som enkelte fra «Profetens Ummah» har brukt i det siste: «Dette er ingen trussel. Dette er kun en advarsel

Det er ikke første gang Kleven Bergh har uttalt seg så ubehøvlet. Pressen har dratt frem en sak fra 2013 hvor Kleven Bergh kalte daværende statsminister, Jens Stoltenberg, for en krapyl. Uttalelsene vekket reaksjoner og han ble avskjediget av det lokale ansettelsesrådet. Beslutningen ble reversert av det sentrale ansettelsesrådet, men saken var klar: Uttalelsene ble oppfattet som uanstendige og uforenlige med hans stilling som politimann enda han uttalte seg som politiker og ikke som politimann.

Kjent FrP-stil
Kleven Bergh er ikke den første og eneste politiker fra FrP som har brukt et språk og lagt seg på en form som tapper den offentlige debatten for anstendighet. Ingen politisk parti i Norge kan helgardere seg mot medlemmer og tillitsvalgte som fra tid til annen kan bruke et språk og form som er uforenlig med debattkulturen i det offentlig rom. FrP utmerket seg imidlertid særskilt. Ikke minst - og kanskje nettopp fordi - FrP ledelse stilltiende samtykker i å forsøple samfunnsdebatten.

Alt henger sammen med alt
Når fremstående politikere fra FrP bruker så uanstendig språk i det offentlige rom mot sine motstandere og partileder Siv Jensen, som også er regjeringens nummer to, velger å ikke ta avstand fra uttalelsene, legger hun listen svært lavt. Denne type uttalelser og språkbruk ? og det å ikke slå ned på dem ? er med på å sanksjonere mobbing av medmennesker i det daglige. All den tid regjeringen ønsker å komme mobbing til livs i vårt samfunn, burde Siv Jensen for lengst slått ned på uttalelsene til Kleven Bergh. Ikke innholdet, men formen og språkbruken. Så lenge ingen fra FrPs sentralledelse har funnet det riktig eller nødvendig offentlig å ta avstand fra Kleven Berghs måte å uttale seg på, må de vite at de er med på suge anstendigheten ut av vårt samfunn og å legitimere mobbing i vårt samfunn.

 

Akhtar Chaudhry
medlem av SVs sentrale arbeidsutvalg

Oslo, 06.08.2015

hits