Litt selvinnsikt er ønskelig - takk!

kommentarer

I kjølvannet av Paris-terroren denne uken skrev jeg en blogg. http://akhtarchaudhry.blogg.no/1447600140_et_brev_til_mine_barn.html

Jeg er fornøyd med at over 50 000 mennesker har lest bloggen. Jeg håper at noen har fått med seg mitt perspektiv. Det viktigste for meg var- og er at unge europeiske muslimer forstår kompleksiteten i saken.

Mange mennesker har kommentert bloggen. Magne gode kommentarer, men mange finner det riktig å påpeke alt muslimer har gjort galt i verden. Det interessante er at disse menneskene viser en historieløshet av dimensjoner. De ser splinten i andres øye, men ikke bjelken i sitt eget. Jeg er ikke en som skyver det forholdet under teppet at muslimer - både enkelt individer og regimer - har påført mennesker lidelser, men jeg blir stadig overrasket over at de som er kritiske til muslimer og islam ikke ser det andre har påført verden av vold og lidelser. Korsfarerne f.eks.? Er det noen som husker dem? Kirken i gamle dager? Nazistene som hadde Gud på sin side? Kristne europeere som utvandret til Amerika og utraderte urbefolkningen der? Herrens Motstands-hær i Afrika? Amerikanerne som bombet Afghanistan sønder og sammen etter 2001? Irak som ligger i ruiner fordi noen mente at USA kunne spre demokrati og fred i Midt-Østen ved hjelp av krutt og kanoner? Jeg er ikke interessert i gå i denne type polemikk, men en må huske at nettopp det å ikke innrømme at også andre har blod på hendene og kun demonvisere islam og muslimer, er en medvirkende årsak til at enkelte unge søkende muslimer blir tiltrukket av terroren i dag. Dette må vi unngå. 

Det er avgjørende viktig at ikke graver oss i skyttergravene og prøver å finne hverandres synder, for da er vi tapt - alle sammen. Det viktigste er at vi ser fremover og prøver å gjøre verden til et bedre sted å leve i, fordi våre barn skal leve her etter oss. Da er det faktisk viktig å ha en smule selvinnsikt.

 

Akhtar Chaudhry, Nairobi, Kenya

17.11.15

hits