Ingen krig, bare noe verre

kommentarer

Saudi Arabia har henrettet en sjia skriftlærd. Det er ikke første gang at Saudi Arabia henretter, heller ikke det at en sjia skriftlærd blir henrettet. Likevel er det sprengstoff i saken.

Saudi Arabia er en stat basert på en teologi. Statens religion er sunni-islam.  Når saudierne henretter en sjia skriftlærd er det mer enn en «vanlig» henrettelse.

Rett over på den andre siden av den persiske gulfen ligger Iran. Iran er også en teologisk stat. Hvis mulig, litt mer teologisk enn Saudi Arabia, men den er en sjia stat. Nå er det slik at sjiaer og sunnere finnes i alle muslimske land, men hvis det er to land som kan kalles for «sunni-stat» eller «sjia-stat» så er det Saudi Arabia og Iran i denne rekkefølgen.

Sunni-islam og sjia-islam har vært fiender i vel 1400 år. Samtidig har tilhengere av begge grener akseptert at de må leve side og side. Folk har venner på begge sider, innimellom gifter de seg med hverandre, og i de aller aller fleste land får mindretallene vært med på styre og stell også.Dette «vennskapet» er imidlertid satt på en ordentlig prøve i løpet av de siste tre, fire ti-år. Saudi Arabia har erobret ledelse i den sunni-verdenen selv om de står for en konservativ form for sunni-islam, nemlig wahabi-islam noe som er en bokstavtro fortolkning av islam. Blant sunnimuslimer har ikke Saudi-islam noe stjerne. Tvert imot, men Saudierne har penger og de har «kjøpt» goodwill blant sunnimuslimer ved bruk av oljepenger. For saudierne dreier det hele seg om politisk hegemoni. Det er forbundet tvil rundt hvor religiøse de egentlig er, og hvor rett deres islam-tolkning er. Mange mener de utnytter religion for å holde på med makta og misbruke den for å holde folket nede.

For Iran sin del kan man være trygg på at de leker ikke islam. De mener sjia islam. De bruker gjerne sin versjon av islam til å skaffe seg makt både hjemme og ute, men de lever for den. Sjiaene har en verdensordenen som er basert på en teologi, og der vil de ikke kompromisse. De vil tvert imot spre sin ideologi og mener at de har en absolutt misjon i verden. 

Disse to tolkningene av islam har sloss mot hverandre i over 1400 år, og har vært i en intens konflikt for de siste tre ti-år. 10-årskrigen mellom Iran og Irak, dype konflikter i Irak etter at USA trakk seg ut av landet og nå den intense konflikten i Syria/Irak hvor IS herjer og i Jemen, er tydeligste slagmark mellom sjia-islam og sunni-islam. Saudi Arabia og Iran leder troppene på hver sin side. I kampen om sin «sort» av islam og sin egen makt, bruker disse to landene muslimer verden rundt mot hverandre. De gjør kløften mellom tilhengere av sunni-islam og sjia-islam større hver eneste dag.

Saudi Arabias henrettelse av Nimr Al-Nimr og Irans krasse ordbruk overfor saudierne er farlig. «De leker med ilden på en farlig måte», sier Cecilie Hellestveit, seniorrådgiver ved International Law and Policy Institute (ILPI) til NTB. Dette har hun rett i, men blir det krig mellom Saudi Arabia og Iran? Nei, mener eksperter. Også det er jeg enig i. Det vil neppe bli en krig mellom Saudi Arabia og Iran. I alle fall ikke en åpen krig. Til det ligger ikke forholdene til rette.  

Iran ser seg ikke tjent med noen krig for tiden. Det er ikke mange måneder siden iranerne klarte å lage en avtale med USA og resten av verdens maktelite over sitt atomprogram. De har slitt med økonomiske sanksjoner i mange år. Landets økonomi ligger nede. Arbeidsledigheten blant ungdom er skyhøy. Oljeindustrien sliter. De er involvert i konflikter i Syria, Irak og Jemen. En åpen krig mot Saudi Arabia vil være lite populær blant muslimer generelt. Tross alt er saudierne sunni-muslimer, de gir millioner av ryal i hjelp til muslimske land verden over og de er «voktere av de hellige byene» Mekka og Medina.

Saudierne på sin side har sine utfordringer. Militært er de underlegen Iran, og for å drive en krig med Iran vil de være avhengig av løpende våpenforsyning fra USA noe som er lite ønskelig for tiden i kongehuset. Slike bånd mellom Saudi Arabia og USA vil være lite populære blant muslimer generelt. Tross alt er Iran et muslimsk land. Et «vennskap» mellom Saudi Arabia og USA mot et muslimsk land har en dårlig klang. I tillegg er saudierne dypt involvert i Syria og Jemen. De trenger å holde hode over vannet nettopp for å demme opp for Irans politiske innflytelse i regionen.

Derfor vil det ikke bli en krig mellom Saudi Arabia og Iran, men skadene de påfører regionen er ikke mindre for det. Problemet er at Saudi Arabia er «inne» med Vesten mens Iran er «den store, stygge ulven», enda vi vet at Iran besitter avgjørende innflytelse nødvendig for å løse både Syria-, Irak-, Jemen- og IS-konflikten. Saudi Arabia vet at Vesten ikke vil dra Iran inn i varmen. Ingen vil høre på når Iran eller sjiaene protesterer. Dette utnytter saudierne til fulle. Derfor var det mulig for Saudi Arabia og henrette Nimr Al-Nimr. De vet at Iran ikke vil eller kan gå til en åpen krig, og de vet at verdenssamfunnet ikke vil reagere overfor det saudierne selv holder på med. Derfor har de drept denne sjiaene. Det vil ikke bli en krig mellom Iran og Saudi Arabia, bare noe verre.

Akhtar Chaudhry

Stord/Oslo 03.01.2016

hits