Ikke hør på stupide imamer, feir bursdag!

kommentarer

I desember 2015 feiret muslimer verden over Profeten Muhammad bursdag. Den falt omtrent sammen med julen som oppfattes som Jesus? bursdag. (Debatten om hvorvidt Jesus har bursdag den 25. desember eller ikke, er ikke tema her, og vi lar den saken derfor ligge.) Muslimer i Vesten gjorde faktisk et poeng av at bursdagsfeiringer til Jesus og Muhammad falt omtrent sammen i tid og gratulerte hverandre med det. Muhammads bursdag ble feiret med brask og bram i alle troende hjem med masse aktiviteter, bønn, god mat og lyssetting i og utenfor hus og hjem. Moskeene feirer alltid denne begivenheten, faktisk til enkeltes besvær, med å gå i tog i Oslos gater. Så kommer en imam og viser katastrofalt mangel på sosial intelligens, men også mangel på kunnskap om religiøs og kulturell praksis innen islam. Hvis det nå er slik at det å feire bursdager ikke er tillat i islam, slik denne imamen hevder, må først moskeene slutte å markere bursdager til Profeten og hans disipler noe som skjer hvert eneste år.



Moskeen Jamaaet Ahle Sunnat i Oslo er pyntet i anledning Profeten Muhammads bursdag i 2015.

Hvorvidt muslimske foreldre skal feire sine barns bursdag overlater jeg til den enkelte foreldre. Jeg har imidlertid aldri møtt en muslimsk far eller mor som ikke feirer bursdag til sine barn. Tvert imot.

Vi kan ikke frata barna en sann glede
Det å feire bursdag er en sosial begivenhet. Barn gelder seg til å feire sin egen, sine søskens og sine venners bursdag. Å frata barna mulighet til å feire bursdag er ikke bare å frata barn en uskyldig og sann glede, men det er også sterkt skadelig for en normal og forståelsesfull sameksistens i et pluralistisk samfunn.

Jeg vet ikke hvor denne imamen bor. De aller fleste muslimer, imidlertid, bor og lever i det normale samfunnet hvor de har klassekamerater fra alle religioner, kulturer, etnisiteter og med alle farger. Det å bli invitert til bursdagen til «Nina», «Rajesh» eller «Mbusa» betyr ikke bare å feire «Nina»s «Rajesh»s og «Mbusa»s bursdag, spise kake og drikke brus. Det betyr også å bli kjent med den kulturen de bære med seg. Her bryter barn ned bareierne og bygger relasjoner som er avgjørende for at de skal bli trygge voksne med respekt for hverandre over etniske, religiøse og kulturelle grenser. I morgen skal de jobbe sammen, sitte i fotballagets styre sammen, drive borrettslaget sammen, ta ansvar for lokalmiljøet og være hverandres samtalepartner i kommunestyrer. De skal «bygge landet sammen» og forsvare det, ikke minst. Hvis vi har nektet dem å dra hjem til hverandre for å feire bursdag og spise kaker sammen, hvordan kan vi forvente at de skal løse alle de oppgavene de skal løse som voksne og trekke samfunnet sammen i samme retning? Men det er mulig at denne imamen ikke har det som et mål. Det har imidlertid norske muslimer. Derfor tar vi avstand fra slike stupide utspill.

Styrelederen tar avstand
Derfor er jeg glad for at styrelederen i moskeen er alt på ballen og tar avstand fra imamens utspill. Det er grunn til å understreke at jeg har aldri truffet en imam i mine snart 34 år i Norge som har nektet barna å feire bursdag eller delta i andre barns bursdagsfeiring. Likevel er det viktig å ta til motmæle mot denne ene imamens utspill. Også slike imamer blir oppfattet som muslimenes representant og de fremmer derfor fremmedfrykt og intoleranse mot muslimer i Vesten. De danner grunnlag for at svake sjeler isolere seg, lager parallelle samfunn i Vesten, bygger opp hat mot samfunnet og i verst fall tyr til vold mot sine egne samfunn.

Mine barn har alltid feiret sin egen bursdag og deltatt i sine kameraters bursdagsfeiringer. Det kommer de til å fortsette med!

Akhtar Chaudhry

Oslo, 14.01.2016

hits