Imponerende god ledelse fra en moské

kommentarer

For tre dager siden ble han landskjent for sine uttalelser om at muslimske barn bør ikke feire bursdag og muslimer bør ikke ønske god jul til de som feirer det. Imam Abdikadir Mahamed Yussuf har satt sinnene i kok. Uttalelsene har vekket kraftige reaksjoner fra muslimer og ikke-muslimer. Han var imam i en mindre moské i en liten norsk by, likevel fikk budskapet hans stor oppmerksomhet landet rundt, og det negativt. I dag er han fjernet som imam.Styret i Muslimsk Union Agder har tatt affæren. I en uttalelse til Fædrelandsvennen sier styreleder Akmal Ali at «han (imamen) beklaget veldig at det skapte så mye uro» og har tatt ansvar. Jeg tviler på det. Jeg tror ikke at imamen innså hvor dumme hans uttalelser var. Hans uttalelser for tre dager siden viser at han mangler grunnleggende forståelse for hvilken verden og hvilket land han bodde i. Han har vist total mangel på hva muslimer i dag trenger for å være en integrert del av verdenssamfunnet. Med hans kaliber tror jeg ikke at han har forstått alvor av sine egne uttalelser og trakk seg frivillig. Derfor er jeg glad for at styrelederen sier at de har lært at de må gjør rekrutteringsarbeid bedre når de skal rekruttere nye imamer. Det å være imam er en svært viktig jobb. En imam har stor innflytelser over tilhørerne. En imam skal være religiøs veileder. Han skal tolke både Koranen og tradisjonen for de som selv ikke kan det. I kraft av å være en religiøs leder besitter han stor autoritet og innflytelse. Hans lære, eller vranglære i dette tilfellet, kan få katastrofale konsekvenser for enkeltmennesker, moskeen han leder og storsamfunnet. Derfor må styrene i moskeene være svært nøye med hvem de innsetter i imamstolen.

Jeg vil i dette tilfellet berømme styret og styrelederen som har handlet resolutt og tatt ansvar fra første stund. De skjønte tidlig at imamen har tråkket i salaten. De har vist at norske muslimer trenger og fortjener bedre ledelse enn det imam Yussuf kunne tilby. Det skulle bare mange, vil noen si. Jeg kan ikke være mer enig i det. Når jeg likevel vil rose styret med styrelederen i spissen er det fordi «ledelse» fra det hold har dessverre vært en sjelden vare i Norge. Det er dessverre altfor for få ledere i moskeene som har vist at de forstår hvilken verden og hvilket land de bor i. I krisetider har de vist spektakulær mangel på visjon, mot og ledelse. La oss håper at flere i det muslimske religiøse miljøene er like raske, kloke og tydelige slik som styret i Muslimsk Union Agder har vært i denne saken.

Akhtar Chaudhry

Oslo, 15.01.16

hits