Muslimsk innsats mot vold og terror bør anerkjennes

kommentarer

Pakistansk familienettverk er en sosial gruppe som fungerer nettopp som et nettverk. Stort sett holder nettverket seg til sosiale tilstelninger, unntatt rundt valg i Norge. Da arrangerer de et valgmøte hvor de inviterer politiske partier for å fremlegge sin politikk i forkant av valget. 

I går inviterte nettverket imidlertid til et høyaktuelt, og i aller høyeste grad, et politisk tema: IS og terror. Sammen med Visjon Forum Norge stod de bak en boklansering. Journalist og forfatter Mah-Rukh Ali presenterte sin nye bok Trusselen fra IS - terror, propaganda og ideologi på Litteraturhuset i Oslo. En fullsatt sal lyttet nøye.


Mah-Rukh Ali i Litteraturhuset den 17.01.2016.

Arrangementet viser at debatten om terror begått i islams navn og unge norske og europeiske muslimers dragning til og deltagelse i terrorhandlinger, er stadig på dagsordenen til norske muslimer. For at terroren og unge europeiske muslimers lefling med ekstremisme og deltagelse i terrorhandlinger skal kunne bekjempes, er dette engasjementet avgjørende.

En fullsatt sal lytter engasjert.

En og en halvtime at n muslimsk forfatter presenterte funn i sin over 300 sider lange bok, i et møte arrangert av et muslimsk nettverk, laget VG en sak. VG presenterer en oversikt over norske islamistiske miljøer som etter VGs analyse er svekket og sliter. Årsaken, etter VGs analyse, ene og alene er "død og straffeforfølgelse". Norske muslimers innsats i kampen mot IS, terror og vold glimret med sitt fravær i artikkelen.  

Avisen presenterer en grundig oversikt over mange radikale og ekstreme stemmer som enten er drept eller forsvunnet i Midtøsten eller sitter bak lås og slå i Norge. Det er ikke til å unngå å legge merke til at avisen ikke ofrer ett eneste ord for å nevne jobben de norske muslimske miljøene selv har gjort for å bekjempe terror og ekstremisme. 

Det norske samfunnet har gjort en fabelaktig jobb for å bekjempe ekstremisme og terror sammen. Både forrige og denne regjeringen har hatt et høyt fokus på saken. Stortinget har vedtatt lover og bevilget penger. Kommunene har styrket sitt tjenesteapparat for å forebygge ekstremisme og utenforskap. Forskermiljøene har gitt sitt bidrag. Det er slik vi har løst store og lignende oppgaver tidligere. Det er samtidig viktig at norske muslimers bidrag blir sett og anerkjent i denne sammenheng. Uten at muslimer selv er med på å bekjempe ekstremismen og terroren utøvd i dere navn, vil vi aldri lykkes. De har sannelig tatt ansvar. Da er det svært viktig at denne innsatsen anerkjennes. 

I etterkant av terrordåden i Paris i november 2105 skrev den unge, norske muslimen Layila Ayoub et innlegg på sin Facebook-profil der hun oppfordret norske muslimer til å ta avstand fra terrorangrepet. TV2 meldte at «Ayoub oppfordrer i innlegget til å poste et hjerte i kommentarfeltet, og signerte med #jegtaravstand. Sammen med den håndskrevne meldingen lå det en rose». Hun er kun ett eksempel på dette individbaserte engasjementet.

The Daily Telegraph lagde også en sak den 15.11.2015 hvor storavisen viste hvordan europeiske muslimer brukte sosiale medier til å vise sin avsky til terroren.

I etterkant av Mullah Krekars sterke uttalelser i NRK tok imamer i Norge avstand fra uttalelsene. Jeg skrev selv et blogginnlegg som ble lest av over 170 000 mennesker. Unge norske muslimer tok kraftig til motmæle. Flere andre viste et sterkt engasjement i saken.

Mest av alt imponerte to unge muslimske jenter. Faten Mahdi Al-Husseini tok initiativ til en demonstrasjon og inviterte norske muslimer til å ta avstand fra uttalelsene Ubaydullah Hussain hadde kommet med noen dager tidligere. Over 5000 mennesker fra alle samfunnslag deltok. Norske muslimer benyttet anledning til virkelig å slå tilbake mot Profetens Ummah, en gang for alle.

Den andre unge jenten som imponerte med sitt fredsbudskap på vegne av unge norske muslimer var Hajra Arshad. Hun tok initiativ til en symbolsk fredsring rundt synagogen i Oslo. Slik viste hun og unge norske muslimer, at de tar avstand fra rasisme, anti-semitisme og terror og står heller for fred og fordragelighet i samfunnet.


Hajra Arshad foran synagogen i Oslo.

Muslimer verden rundt, også i Norge, er under sterkt og vedvarende press. Det forventes og kreves stadig, noen ganger rettmessig, andre ganger urettmessig, at de tar avstand fra vold og terror begått i islam og muslimers navn. Da er det viktig at det positive engasjementet norske muslimer stadig viser for å forebygge og bekjempe vold og terror også anerkjennes. Manglende anerkjennelse fra storsamfunnet kan bety at motivasjonen til å være engasjert kan dale. I verste fall kan noen oppleve at uansett hva de gjør, blir innsatsen ikke anerkjent. Da kan de være tapt til nettopp vold og terror.

Akhtar Chaudhry

Oslo, 18.01.2016

hits