Ulf Leirstein er en mobber

kommentarer

Ulf Leirstein er en mobber. Han er ikke alene om det, men han er en svært mektig mobber fordi han er en stortingsrepresentant. Som stortingsrepresentant har han stor slagkraft og nedslagsfelt. Mobbingen hans påfører ofre direkte og indikerte store smerter. Hans sjef, Stortingspresidenten, kan gi han en smekk på fingrene hvis og når han fremføring mobbing i Stortingssalen. Når Leirstein imidlertid driver mobbing utenfor salen og i mediene, kan ikke Stortingspresident gjør noe med det. Da står Stortingspresidenten like maktesløs som en rektor som har elever som mobber skjult, utenfor skoletiden og digitalt.
Stortingsrepresentant Ulf Leirstein (FrP)

«Mobbing vert definert som aggressiv åtferd som er gjentatt over tid og er karakterisert ved eit ujamt styrkeforhold der mobbinga vert utøvd av éin eller fleire personar. Det er vanleg å seie at det er mobbing når plaginga skjer kvar veke eller oftare, men for den som vert ramma, kan plaging som skjer sjeldnare enn ein gong per veke, vere ei vesentleg belastning». Slik beskriver store norske leksikon mobbing.

Siste offer for Leirsteins mobbing er norske samer. Typisk som mobbere flest, viser Leirstein kunnskapsløshet av himmelske dimensjoner. Det svekker imidlertid ikke mobbingens effekt. Han mente å påføre norske samer smerte. Det lyktes han i.

Jeg er sikker på at norske samer, som mange andre ofre for Leirsteins mobbing, kommer til å overleve også dette angrepet. Det er imidlertid grunn til å beklage sterkt at en stortingsrepresentant velger en tone, ordvalg og tidspunkt for sine ytringer som blir opplevd som mobbing av de som blir utsatt for den.

Les også: FrP suger anstendigheten ut av det norske samfunnet

Fokuset på mobbingen i vårt samfunn har aldri vært større enn nå. Unge mennesker blir utsatt for ubeskrivelige smerter. Noen orker ikke lenger og avslutter sitt eget liv. Vi bruker milliarder av kroner og svært mye innsats fra foreldre, lærere, rektorer, unge selv og fagfolk for å forebygge mobbing. Alt dette kommer i skyggen når nasjonens mektigte menn velger å mobbe en minoritet på sin nasjonal dag. Jeg håper at Leirstein ser at hans tweet var ikke særlig annerledes enn når en blir mobbet på sin bursdag.

Vi vil aldri vinne kampen mot mobbingen i skolen og på arbeidsplassene før politikkens mektige menn og kvinner slutter å mobbe sine ofre.

Akhtar Chaudhry

Medlem av SVs sentrale arbeidsutvalg

Oslo, 08.03.2016

hits