Odins og Allahs idioter

kommentarer

Pappa sa «hvis du må skjule ansiktet ditt mens du handler, er handlingen gal». Enkelt og greit. Vi har fått en gruppe i vårt land som går rundt i våre gater iført mørke jakker med merkelige symboler på. De aller fleste av Odins soldater skjuler sine ansikter. En må gjerne spørre dem om hvorfor de skjuler ansiktene. De påstår at de vil trygge gatene våre. Ingen som skjuler ansikt kan fremme trygghet. Skjulte ansikter fremmer i beste fall nysgjerrighet, i verste fall frykt. De aller fleste av oss ser at det er det siste Odins idioter fremmer - frykt. Det verste er at de er redde selv. De går i flokk fordi de er redde for sin sikkerhet. Hvordan kan redde mennesker fremme trygghet? For en idioti!

Men de er ikke uskyldige idioter. Vi må ikke gå i den fellen å bare le av dem og overse dem. De må tas på alvor. Selv om de skjuler sine ansikter og motiver, vet vi hva de vil. De vil spille på folks frykt for det ukjente. De vil fremme rekruttering til høyreekstreme ideologier og grupperinger for så å øke og sementere avstand mellom mennesker i vårt land. Derfor ble jeg både overrasket og skuffet over at en svært dreven og erfaren justispolitiker fra FrP gav gruppen anerkjennelse de absolutt ikke burde hatt. Jeg er ikke sikker på om stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen forstod rekkevidden av sine egne uttalelser da han gav sin anerkjennelse til Odins soldater på NRKs politisk kvarter tirsdag den 23.02.16. Ellingsens uttalelser viser i best fall grenseløst naivitet, i verste fall en gjennomtenkt støtte til høyreekstreme ideologier. Hans uttalelser var så uakseptable at selv statsministeren og Ellingsens egen partileder Siv Jensen måtte rykke ut og dimittere dem. Solberg og Jensen måtte demonstrerer en klar og tydelig avstand mellom Regjeringen politikk og Ellingsens uttalelser. Her er hva Ellingsen sa i politisk kvarter: «I utgangspunktet synes jeg ikke noen skal gi borgervern, men hvis noen enkeltpersoner ønsker å være ute og bidra til å redusere kriminaliteten, og redusere utryggheten som borgerne føler, så er det hvor de kommer fra, etnisitet, religion, hudfarge og språk ganske uvesentlig. For min del ligger det noe prinsipielt under, nemlig at man operer innenfor loven. Og at man gjør det til beste for samfunnet».

Odins soldater har nå oppnådd ett av sine mål. De har klart å vekke ekstremister på den muslimske siden. Allah idioter har meldt seg på. De vil nå også «trygge våre gater». Dette var et av de skjulte motivene bak Odins soldaters skjulte ansikter og angivelig edle motiver om å skape trygghet i våre gater. Hvis ikke Ellingsen forstod dette, må han ha sovet i timen. I så fall har han vært en nyttig idiot for Odins soldater.Høgreekstremister og ekstremister på den muslimske siden styrker hverandre med slike manøvre. Makten de opparbeider seg vil de bruke mot vårt samfunn. Jeg lurer på hva Ellingsen nå mener om saken? Mener han fortsatt at «hvis noen enkeltpersoner ønsker å være ute og bidra til å redusere kriminaliteten, og redusere utryggheten som borgerne føler, så er det hvor de kommer fra, etnisitet, religion, hudfarge og språk ganske uvesentlig»? Jeg er enig med statsministeren, finansministeren og justisministeren i at det er kun politiet som har mandat til å gå i våre gater å skape trygghet, hverken Odins soldater eller Allahs soldater.

Akhtar Chaudhry, SV

Lillehammer 27.02.20016

hits