Lov og rett i Pakistan

kommentarer

Et delt Pakistan har tatt seg selv på alvor. Drapsmannen etter Salman Taseer, guvernøren i den folkerike pakistanske provinsen Punjab, er henrettet. Med vold kan ikke vold fordrives, men her er det mye mer som står på spill i Pakistan. Dødsstraff må absolutt avskaffes, også i Pakistan, men så lenge loven er der, er det viktig at den er lik for alle, ikke minst at Staten Pakistan hevder sin autoritet overfør krefter som har tatt kveletak på Pakistan. Det er svært viktigst at Pakistan faktisk klarer å vise at loven gjelder alle - også religiøse fanatikere. Det vil ikke løse alle Pakistans problemer, men dersom Pakistan ikke klarer å stå imot det presset fanatiske religiøse krefter byr på, vil situasjonen gå fra vondt til verre.Protester i Pakistan etter henrettelsen av Mumtaz Qadri.

Mumtaz Qadri var en politimann og livvakt for Taseer som hadde tatt til ordet for å revurdere blasfemiloven i Pakistan. Denne loven gjør det straffbart å fornærme Profeten Muhammad og Koranen. Loven er en etterlevning av general Muhammad Zia ul Haq som dro Pakistan i en religiøst ekstrem retning voldsomt. Loven blir ofte misbrukt for å straffe landets ikke-muslimske borgere, men også muslimer blir beskyldt for å bryte loven. Konsekvenser for de som blir beskyldt, mistenkt, etterforsket eller dømt for lovbruddet er store. Mange mener at loven bør endres. Taseer var en av dem. 

Qadri likte ikke Taseers ønske om å revurdere loven. På sin vakt brukte han sitt tjenestevåpen og henrettet guvernøren. Flere andre livvakter stod og bivånet udåden uten å gjøre noe som helst for å redde guvernøren de hadde ansvar for å redde. Rett etter forbrytelsen tok sted viste også den pakistanske nasjonen at den var splittet på midten. Voldsomme og mektige krefter mente at Qadri burde ikke blitt siktet eller dømt i en rettsal. Tvert i ot betegnet de han som en helt. Folk med lite utdanning, lite kjennskap prinsipper som likhet for loven og ubegrensede religiøse kjensler strømmet ut i gatene. For dem var ikke mulig å se at Qadri ble straffeforfulgt. «Han forsvarte bare religionen og Profetens ære». Ikke at det er akseptabelt, men det var langt mer forståelig enn at advokater kom ut i gatene. Mange advokater tilbød sine tjenester gratis for å forsvare Qadri i retten. Advokatene kastet blomster på Qadri da han kom til retten. Det var absurde sener å se. Alle som har respekt for lov og rett gråt i sitt stille sinn. Advokatforeningen i Islamabad har meldt sin protest når Qadri nå er henrettet.

Religiøse ledere har hele veien krevd at Qadri måtte løslates. De har nå varslet protester mot henrettelsen som er faktisk sanksjonert av landets høyesterett.

Det har vært en frykt for at staten Pakistan ville knele for vold og ekstremisme. Altfor mange fryktet at rettsapparatet ikke ville være i stand til å stå imot det voldsomme presset fra ekstremt hold. Så stor er presset at presidentens familie ble fløyet ut av sitt hjem og til presidentpalasset for å unngå eventuelle represalier fra ekstremister når henrettelsen skulle blir offentlig kjent i morges.

Pakistanerne utenfor Pakistan er et speilbilde av den pakistanske nasjonen. De henter fortsatt inspirasjon fra Pakistan. Derfor er det viktig å se hvordan landet håndterer ekstremister og rettstasprinsippet. Det at den pakistanske staten har stått løpet ut og hevdet sin rett til å iretteføre en drapsmann og fullføre straffeprosessen er bra for den videre debatten om hvilken vei Pakistan og den pakistanske befolkningen i og utenfor landet skal velge.

Akhtar Chaudhry, SV

Oslo 01.03.2016

hits