Gratulerer med dagen!

kommentarer

Likestilling mellom menn og kvinner er ennå ikke nådd. Selv i vårt eget land, hvor likestillingskampen har vart lenge, er vi fortsatt ikke i mål. Vold mot kvinner er fortsatt et stort problem, menn eier fortsatt langt mer enn kvinner, kvinner får fortsatt mindre lønn for samme jobb sammenlignet med menn, det er fortsatt langt flere menn i lederstillinger enn kvinner. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår før en reell likestilling mellom menn og kvinner er nådd i vårt lang. Denne kampen må vinnes, først og fremst for kvinners del, men en oppnådd likestilling mellom menn og kvinner vil også gavne likestillingskampen mellom majoriteten og minoritetene.

60 years old man and woman posing with 30 years old man and woman
Licensed from: phovoir / yayimages.com

Kvinner rundt om i verden kjemper imidlertid i en langt mer brutal kamp for sine rettigheter enn vi aner. Hvert annet sekund giftes en mindreårig jente bort i verden. 1, 2, en mindreårig jente er giftet bort i dette øyeblikket. Tidlig giftemål ødelegger ikke bare en barndom, men mest sannsynlig et helt liv. Det rer brudd på grunnleggende menneskerettigheter å bli tvunget inn i et giftemål uten at jentene en gang forstår hva de er utsatt for.

Kvinner er utsatt for vold, og langt verre er at lovgiverne ofte mangler kunnskap, empati og mot til å lage lover som kan beskytte kvinner mot vold. Men der hvor de prøver møter de religiøse krefter og aktører som fortsatt lever i middelalderen. I skrivende stund pågår det en maktkamp mellom de som vil forby vold mot kvinner og voldsomme religiøse krefter i Pakistan. Det er slik at man skammer seg når en ser hvordan religiøse krefter nesten unisont kjemper en innbitt kamp for å hindre at lovgiverne kan lage lover som vi gi kvinner beskyttelse.

Pakistan er ikke det eneste land i verden hvor kvinner er annenrangs borgere, men heller et godt eksempel på at likestilling mellom menn og kvinner er langt fra vunnet.

Akhtar Chaudhry, SV

Oslo 08.03.2016

hits