Godt nyttår! (Men hvem bryr seg)

kommentarer

I dag feiret norske kurdere newroz - nyttår. Newroz feires over hele verden av mennesker med opphav i Midtøsten. Feiringen bar preg av både glede og fortvilelse. Over én million mennesker har blitt fordrevet fra sine hjem i sørøst Tyrkia, et område hvor kurdere er i majoritet. Hundrevis er drept, barn og kvinner inkludert. Mange sulter fordi portforbudet innført av tyrkiske styrker hindre folks tilgang til mat.


Den kurdiske nyttårsdagen feires i Oslos gater

Mens alle snakker om syrere som har blitt fordrevet fra sine hjem, er det øredøvende stillhet om kurdere som lider under kollektiv avstraffelse. NATO-landet Tyrkia bruker alle midler for å tie det kurdiske folk. Ingen skal snakke eller høre når kurderne lider i Tyrkia. Den gamle kampen for det kurdiske språket, den kurdiske kulturen og stolthet over de kurdiske røttene prøves bekjempet med samme brutalitet som Assad bruker mot sitt eget folk i Syria.

Delegasjonslederen i Stortingets delegasjon til OSSEs palamentarisk frosamling fordømmer Tyrkias undertrykkesle av kurderne

En hel verden er opptatt av, og protesterer mot, Assads brutalitet og brudd på menneskerettigheter. Når den sammen brutaliteten utøves mot kurdere er det ingen som bryr seg om det.

Brudd på kurdernes rettigheter har aldri vært en sak - hverken for de som bryter dem - eller verden rundt. Tvert imot har Europa vært delaktig i slakt av kurdere igjen og igjen. Da Saddam Hussein brukte kjemiske våpen mot kurderne i Halabja i 1988, var det europeiske kjemiske våpen som ble brukt. Vi holdt i tillegg kjeft og lot Saddam herje på mot kurderne fordi vi trengte en bølle mot Iran.

Som leder av Stortingets delegasjon til OSSEs parlamentarisk forsamling fremmet jeg en resolusjon hvor jeg tok til ordet for en fordømmelse av Tyrkia for brudd på kurdernes rettigheter i 2013. Resolusjonen kom aldri til hovedsesjonen. At de mindre demokratiske landene i Sentral Asia skulle la seg presse av Tyrkia for ikke å støtte resolusjonen, var langt mer forståelig for den norske delegasjonen enn sviket fra de europeiske nasjonene. En i den tyrkiske delegasjonen sa «what Kurdish issue, Mr. Chaudhry? We don?t have any Kurdish issue in Turkey». Han visste han ville få full støtte fra sine venner i Europa.

Det samme skjer i dag. Mens Amnesty International og andre menneskerettighetsorganisasjoner konstaterer grove brudd på rettigheter i Tyrkia, er det øredøvende stillhet i Europa. For EU og resten av Europa er det å holde flyktningestrømmen under kontroll langt viktigere enn at én million kurdere er fordrevet fra sine hjem. Det er skammelig å være Europa i dag når vi hestehandler med tyrkerne om mennesker i nød og menneskerettigheter. Europa kjøper skam. Tyrkerne kjøper vår stillhet

Godt nyttår!

Akhtar Chaudhry, SV

Oslo 20.03.2016

hits