En Stortings-president i utakt med tiden

kommentarer

Med tillit og innflytelse følger ansvar. Er du så heldig at du har et samlet Stortings tillit til å bli utpekt som den fremste tillitsvalgt i Stortinget ? nemlig stortingspresident ? ja, da må du følge nøye med. Stortingspresidenten Olemic Thommessen har brutt reglene som sier at dersom en stortingsrepresentant eier aksjer verdt mer enn kr. 90 000 må de oppgis i et register Stortinget selv har opprettet. Denne plikten har ikke Thommessen overholt. Dette er et dårlig eksempel til etterfølgelse for andre stortingsrepresentanter.Ikke nok med det, når forslaget om å endre denne nedre grensen på kr. 90 000 fremmes fjernet, finner Thommessen det nødvendig å markere sin kraftige motstand mot det. Jeg har vært selv medlem av presidentskapet. Jeg vet hvordan det tenkes og reflekteres der. Det er det mest konservative organet i Stortinget. Det skal de være også. De skal holde tradisjonene i hevd og passe på at tomme følelser og ikke-gjennomtenkte ideer og forslag ikke tar overtaket på huset. De skal være våkne i timen. Men i denne iveren klarer enkelte medlemmer av presidentskapet ikke se at de har også et ansvar for å holde Stortinget til enhver tid i takt med tiden og faktisk se fremover og modernisere det. Enkelte ganger må de vekkes til dét også.

Det var rett og slett skuffende å høre stortingspresidenten i dagens politisk kvarter i NRK da han markerte sterk motstand mot et forslag fra SV om at den nedre grensen på kr 90 000 for å registrere aksjeeierskap for stortingsrepresentantene fjernes. Det kledde rett og slett ikke Stortingspresidenten, for ikke å snakke om den enkle logikken: Hvorfor skal grensen ligge på kr. 90 000 og ikke på kr. 15 000, eller på kr. 0 som SV foreslo?  

 

Akhtar Chaudhry, SV

Oslo 12.04.16

hits