Friskt fra en ambassadør

kommentarer

Den pakistanske ambassadøren til Norge er en frisk pust i den offentlige norske debatten som har klare grener til hva som rører på seg utenfor Norges grenser. Hun vil overvåke moskeene, tar klar og tydelig avstand fra tvangsekteskap og ekstrem sosial kontroll, fordømmer holdninger som støtter udemokratiske krefter, formaner norsk-pakistanerne til å bli mer opptatt av det som skjer i Norge enn det som skjer i Pakistan og berømmer den norske velferdsstaten. Det er ikke tradisjon for at ambassadører, særlig de pakistanske, deltar i den offentlige norske debatten. Denne damen, har jeg en viss mistanke om, kommer vi å til høre mer fra i debatten. Jeg ser frem til det.



Riffat Massod, den pakistanske ambassadøren til Norge

Overvåke moskeene
I følge Aftenposten vil hun overvåke moskeene. Ambassadør Masood snakker ikke norsk. Jeg vet derfor ikke hvilket ord hun har brukt i sin samtale med Aftenposten, og i hvilket språk, som Aftenposten har oversatt til overvåkning. Likevel er det interessant at ambassadøren tar til ordet for et så sterkt fokus på moskemiljøene. Vi må huske at ambassadøren kommer fra et land hvor moskeene og madrassene har dessverre vært arnested for udemokratiske holdninger, verdier og profiler gjennom de siste 30 år. Pakistan har våknet og ser nå hva fravær av fokuset på hva som skjer i moskeene og madrassene har avlet frem. Ambassadøren bør derfor tas på alvor når hun vil ha et skjerpet fokus mot moskeene. Vi må imidlertid huske at vi i Norge overvåker ikke noen, moskeene eller ikke moskeer, uten en konkret mistanke om noe lovstridig.

Forsvar av ytringsfrihet
Ambassadør Masood tar tydelig avstand fra terror og drap på mennesker som kun bruker sin ytringsfrihet. Hun legger ikke fingrene imellom og tar et kraftig oppgjør med imam Nemat Ali Shah som har klistret seg til Mumtaz Qadri som ble henrettet for å ha drept Salman Taseer. Jeg er redd imam Nemat Ali Shah kommer til å overleve denne runden også, men da er det viktig at ambassadøren tydelig fordømmer ideologien Shah står for.

Tvangsekteskap
I en tale til norsk-pakistanerne forleden, ytret hun en meget sterkt forundring over at tvangsekteskap fortsatt forekommer i den norsk-pakistanske gruppen i Norge. Hennes utgangspunkt var ikke til å misforstå: Legge dette ondet fra dere. Kom dere videre. Gi ungdommer mulighet til å leve egne, frie liv. En slik ambassadør er gull verd for oss. Vi kjemper en beinhard kamp mot tvangsekteskap som dessverre har kommet med oss fra vårt gamle hjemland. Selv i 2016 har vi en spesialutsending til Islamabad med mandat og oppdrag å forebygge tvangsekteskap. Norsk-pakistanerne i Norge har godt av å høre en ambassadør fra sitt gamle hjemland som forteller dem at tvangsekteskap er brudd på både pakistansk og norsk lov.

Overfør gode verdier til Pakistan
Det er ikke første gang en pakistansk ambassadør sier at norsk-pakistanerne bør bli mer opptatt av Norge enn Pakistan. Det er likevel et budskap som ikke kan gjentas ofte nok. Det viktigste budskapet jeg leser ambassadøren kommer med, er at Norsk-pakistanerne bør bidra til at deres erfaring med å leve i et åpent, fungerende og solid demokrati blir overført til Pakistan. Norsk-pakistanerne bør absolutt bli enda mer opptatt av Pakistan, men da med dét som mål å bidra til at Pakistan blir et tolerant, pluralistisk og sekulært demokrati.

Akhtar Chaudhry

Oslo 14.04.16

hits