En misforstått domstol?

kommentarer

Oslo tingrett skal ha innfridd et ønske fra en tiltalt om en bønnepause mens rettsaken pågår, i følge VG. Dersom det stemmer er det en fin gest fra rettstaten Norge, men kan sende skadeligere signaler enn dommeren kan ha sett for seg.

I muslimske land, slik som Saudi Arabia, stoppes alt liv rundt bønnetider. Folk får mulighet til å be. Mange vil mene at de blir tvunget til det. Samtidig åpner islam for at en bønn kan utsettes, selv om det å be i tide er sterkt ønskelig. Norge er ikke en muslimsk stat. Derfor er det verken nødvendig, naturlig eller riktig å legge til rette for at folk ber mens rettsmøter pågår.Ved å åpne for en slik pause kan dommere sende et feil signal. En slik avgjørelse kan danne en presedens. Avgjørelsen vil bli opplevd som et nederlag for de av oss som kjemper en motbakkekamp for at det åpne og offentlige rommet skal holdes fritt for religion og religiøse ritualer. I tillegg er det feil at domstolenes og politiets tilmålte ressurser skal brukes på at folk skal kunne be, noe som anses for å være en høyst privat og frivillig sak.

Akhtar Chaudhry

Oslo, 18.05.2016

hits