Islamsk råd Norge trenger en fremoverlent ledelse

kommentarer

Det stormer rundt islamsk råd Norge (IRN). Styret i IRN ville sparke generalsekretæren, men ble heller selv sparket. Kebba Secka skal lede et interimsstyre i et år, sammen med generalsekretæren som fikk sparken av det avgåtte styre. Lykke til, Secka!

Secka var leder av islamsk råd i år 2000. Han måtte trekke seg fra vervet da det kom frem i en TV2-reportasje at han støttet kjønnslemlestelse. Når han i 2016 igjen lar seg velge som leder av IRN forventer vi at han har et krystallklart syn på at kjønnslemlestelse er brudd på norsk lov, og at hverken norske eller andre jenter skal utsettes for denne kriminaliteten, hverken i Norge eller i utlandet. En utvetydig uttalelse må foreligge raskt, hvis ikke må han gå av.


 

Styret ville avskjedige IRNs generalsekretær, Mehtab Afsar, fordi «Afsar har svekket IRNs omdømme betydelig», skal den avgåtte styrelederen ha skrevet på sin Facebookprofil. Flere medier melder dette, men denne meldingen har senere blitt fjernet. Journalist i Vårt Land skriver i en kommentar at «Tros- og Livssyns-Norge er samstemt: Samarbeidet med Islamsk Råd Norge har vært meget krevende de siste årene. Ingen vil kritisere generalsekretær Mehtab Afsar åpent, men budskapet er mer enn tydelig når journalisten har lagt ned pennen: Den mannen er det vanskelig å ha dialog med». Han legger til: «La meg derfor være tydelig og legge til: Å forholde seg til Afsar som intervjuobjekt har vært en stor prøvelse for flere av våre reportere». Dette er drepende kritikk og ikke til å misforstå. IRN kan ikke leve med det.

Endelig skjønte styret i IRN at de måtte gjøre noe. Når styret imidlertid kommer på banen, skygger menighetene banen. Moskeene og styrene viser igjen at de ikke vil eller kan ta ansvar. Moskeene og styrene viser igjen at de ikke forstår utfordringene i tiden; De må velge kloke, kompetente og modige ledere. De må velge ledere som har evner og ferdigheter til å fange opp det som foregår i samfunnet og kommunisere godt med samfunnet, vise frem et positivt ansikt av islam og stake ut en klar og fremtidsrettet kurs for en respektfull sameksistens i Norge. Berettiget kritikk mot muslimer, begrunnede bekymringer hos medmennesker på grunn av voldelige handlinger begått av enkelte muslimer og ubegrunnet hat mot muslimer i enkelte lommer av Norge og Europa krever våken, kompetent og fremoverlent ledelse. Hvis ikke IRN og dens foresatte møter disse kravene, vil de alle bli irrelevante. Det vil være en katastrofe for dialogen som trengs mellom norske muslimer og storsamfunnet. Samfunnet kan godt leve med det. Muslimer kan det ikke!

Akhtar Chaudhry

Oslo, 08.06.2016

hits