5-punkts kriseplan for Islamsk råd Norge

kommentarer

Under lupen
Det blåser hardt rundt Islamsk råd Norge (IRN). Både kulturministeren og innvandrings- og integrasjonsministeren har ytret bekymring over utviklingen i IRN. De har ikke en gang forsøkt å tilsløre at de ikke har tillit til Kebba Secka som leder av IRN. Samarbeidsutvalget for tros- og livssynsorganisasjoner (STL) er bekymret over hvordan dialogen med IRN skal kunne ivaretas fremover. To av IRNs tre representanter til STL møtte ikke i STLs siste møte. Nyhetssjef i Vårt Land, Trygve W. Jordheim, fremmer flengende kritikk på vegne av journaliststanden mot måten IRNs generalsekretær har skjøttet sin jobb.

IRN har en viktig posisjon i samfunnet. IRN representerer en håndfull menigheter, men samfunnet og systemet har forholdt seg til IRN som om de representerte alle norske muslimer. Enkelte vil hevde at samfunnet og systemet har vært unaturlig omsorgsfulle og imøtekommende overfor en IRN som i perioder har gjort en god jobb, men i perioder har vært ineffektiv, lite proaktiv og lite tilgjengelig. Bakgrunnen for denne rausheten er at systemet trenger en samarbeidspartner med opphav i og tillit fra norske muslimske miljøer. Her begynner det imidlertid å rakne.Bildet er lånt av INRs twitterkonto

Mangler tillit og respekt
Kebba Secka eller Zahid Mukhtar, som utgjøre flertallet i interimsstyret, mangler tillit som må sies å være nødvendig for å kunne representere IRN overfor samfunnet. De vil ikke bli tatt på alvor hverken av samarbeidspartnere eller regjeringen. Generalsekretæren oppleves allerede som en «mann som det er vanskelig å ha dialog med».

Den interne jobben interimsstyret er satt til å gjøre kan heller ikke gjøres av interimsstyret. Både Secka og Mukhtar var en del av flertallet som stemte for å avvise det avgåtte styres beslutning om å avskjedige generalsekretæren. Deres habilitet med tanke på å utrede hvorvidt generalsekretæren har skjøttet sin jobb på en god måte eller ikke, er dermed tvilsomt. I tillegg skal Mukhtar være en nær venn av Afsar. Rådet som er det øverste organet mellom årsmøtene, har ikke en leder. Dermed mangler man en balanserende og kontrollene kraft i organisasjonen. IRN befinner seg derfor i en limbo.

5-punkts kriseplan for IRN
IRN må handle nå. Her er forsalg til en kriseplan:

  • Interimsstyret erstattes med et nytt uhildet interimsstyret som nyter respekt i alle leiere. Det nye interimsstyret selv tar seg av dialog med omverdenen inntil et nytt styret er valgt. Talspersonsrollen må tas av en eller flere i dette styret.
  • En uavhengig komité med medlemmer som nyter tillit og respekt, både blant muslimer og storsamfunnet, utnevnes med det som mandat å finne ut av hvorvidt forrige styrets beslutning om å avsette generalsekretæren var korrekt. Komiteen må ha bred kompetanse og erfaring innen politikk, samfunn, juss og kommunikasjon.
  • Komiteen må fremlegge sin rapport og anbefalinger senest innen to måneder.
  • Generalsekretæren tar en «pause» frem til komiteen legger frem sin rapport.
  • Nytt styre velges senest innen september

Dyptgående reformasjon er overmoden
Det nye styre må sin tur nedsette en komité som går i gjennom hele strukturen og kulturen i IRN. Tiden er overmoden for en dyptgående reformasjon av hele opplegget.  Her må man se på mandatet til IRN og hvordan IRN skal formes, finansieres og kontrolleres.

Dersom IRN skal kunne gjenopprette sin tillit i samfunnet og gjøre en jobb på vegne av samfunnet, må det vises handlekraft og fremsynthet - nå!

Les også: Vil ha reformasjon av Islamsk råd

Les også: Islamsk råd trenger en fremoverlent ledelse

Akhtar Chaudhry

Oslo, 16.06.16

hits