hits

Hvordan er det mulig?

Norsk skisport er respektert, fryktet og misunnet i verden. Så lenge og så solid som norske utøvere har dominert skisporene, er irritasjon over at vi gjør det så bra synlig og merkbart. Man skulle bare vite at fokuset mot våre utøveres gjøren og laden var tilsvarende skarpt. Da gjelder det å være på alerten. Man skulle vite at den minste feilen ville blitt notert - og mulig blåst ut over sine dimensjoner. Likevel viser man igjen og igjen at noen sover i timen. «Prøver tatt av WADA i desember 2014 og januar 2015 viste at Martin Johnsrud Sundby hadde spor av salbutamol i kroppen», skrev VG en stund tilbake. Skiforbundet tok på seg hele og fulle ansvaret for ikke å ha søkt fritak for en medisinbruk som viste seg for å være forbudt. Medisinen var lovlig og nødvendig, men måten den ble brukt på var forbudt og måtte søkes fritak for. Noen sov i time. Nå har en av norsk skisports desiderte beste utøvere, Therese Johaug, avgitt en positiv prøve for et dopingmiddel. Medisinen ble kjøpt av landslagslegen. Han er ansatt nettopp fordi han har kvalifikasjoner som skal gjøre det umulige, ikke mindre enn det, at utøverne ikke tar i seg medisiner som kan komme i nærheten av midler oppført på dopinglista. Likevel kjøper han medisinen i utlandet! Medisinen han kjøper er ikke lovlig i Norge. Den er faktisk lovlig i kun to land i verden. Selve esken skal inneholde klar advarsel, med tekst og symbol, om at medisinen inneholder clostebol, en prestasjonsfremmende middel, som igjen står på lista over forbudte midler for utøvere. Likevel skal legen ha gitt medisinen til Johaug og forsikret henne at medisinen ikke var på dopinglista. Hvor uansvarlig og blond går det an å være?

Landslagslegen har tatt konsekvenser og gått av. Dersom fremstillingen av hele saken i mediene stemmer, skulle dét bare mangle. Likevel må vi spørre: Hvordan er det mulig å gjøre en slik feil på et så høyt nivå hvor han og Johaug befant seg? Er det mulig å vise så dårlig dømmekraft? En fantastisk utøvers karriere er satt på spill. En hel nasjon er satt under lupen. Hvordan kan apparatet svikte så katastrofalt?

Når det medisinske apparatet rundt våre topputøvere svikter, slik de har gjort mer enn en gang, er det grunn til å spørre hvor ledelsen har vært. Jeg har det vanskelig for å svelge at det er kun en lege som ikke har gjort jobben sin. Der hvor jeg kommer fra - politikkens verden - vet vi at når noe går så galt, er det sjelden et uhell. Stort sett har da flere ledd sviktet over tid før noe så grovt skjer. Da tar man skikkelig tak i ting. Jeg regner med at det samme vil skje i skiforbundet.

Akhtar Chaudhry

Oslo 15.10.16

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar