hits

Terroren i Quetta

Over 60 liv har gått tapt. Flere vil dø. Over 100 er skadd. Terroren har slått til med full styrke i Quetta, Pakistan. Et mykt mål ble valgt. En politihøyskole. Mens studentene sov skal tre menn har tatt seg inn i boligdelen. To av dem sprengte sine egne bombevester i luften. Den tredje ble drept av sikkerhetsvaktene som ble beordret dit. Flere har krevd ansvar for udåden.TERROR
Licensed from: chrisdorney / yayimages.com

De som har måttet bøte med livet, bryr seg lite om hvem som egentlig stod bak. For dem er det for sent. De overlevende, pårørende og resten av nasjonen, derimot, spør «hvem stod bak»?  «Hvem kan drepe og lemleste unge mennesker som ville gjør en jobb for landet som politi»? Enda viktigere spørsmål er hvordan kan myndighetene stanse disse bødlene som dreper og lemlester uskyldige mennesker, og hvorfor gjør de ikke det.

Pakistan har kjempet en blodig kamp mot terroren i løpet av de siste årene. Det er nesten en borgerkrig som pågår der. Problemet er at denne kampen blir samtidig underminert av Pakistan selv ved ikke å endre holdningene som livnærer ekstremismen i landet. Ikke lenge siden krevde en av de fremste teologene i landet dødsstraff for de som ikke benekter at Muhammad var den siste profet: Les Ahmadiyya-muslimer. Han er på regjeringens lønningsliste. Han er ikke alene om disse meningene. Han har full støtte blant de religiøse ledere i landet. Disse holdningene gir ekstremistene surstoff til å fortsette med sin bestialske kamp mot uskyldige pakistanere.

Akhtar Chaudhry

Oslo, 25.10.2016

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar