hits

Ulovlig og uakseptabelt barneoppdragelse

 

Nrk har fortalt historier til to unge norske barn med somalisk bakgrunn som har blitt holdt i Somalia mot sin vilje. Ungdommene har blitt holdt fanget i en fangeleir-lignende anstalt, holdt sultne og tørste, banket opp og nedverdiget. Det sies at flere norsk barn lever udner samme forhold, selv om tallene er ukjente. Den som tror at du kan få bedre ungdommer av denne mishandlingen, må tro om igjen.

A row of children standing together
Licensed from: Wavebreakmedia / yayimages.com

Ungdommer utforsker og utfordrer grensene. De vil eksperimentere og finne sin egen identitet. Det gjorde vi den gangen vi var unge, og de alle fleste av oss var en pest og plage for våre foreldre. Jeg var, i alle fall. Det er en del av å være ungdom, og slik har foreldre hatt i generasjoner.

Når ungdommer med minoritetsbakgrunn, i dette tilfellet somalisk, utforsker og tester sine grenser, kan det bety fortvilelse, irritasjon, sinne og oppgitthet hos foreldrene. Når ungdommer med muslimsk bakgrunn opptrer som ungdommer flest, eksperimenterer med lovlige og ulovlige rusmidler, kler seg som ungdommer flest får kjærester osv. blir det vanskelig for foreldre som er oppvokst i andre kulturer. Jeg har opplevd det. Da gjelder det å beholde roen, anerkjenne de rettighetene ungdommene har, sette positive rammer rundt dem, gi varme og omsorg og snakke gjerne med andre foreldre du har tillit til, men er positivt innstilte. Snakk gjerne med skolen og barnevernet og søk råd. De er der for å hjelpe. de har fagkompetanse og gode råd.

Det verste vi kan gjøre er å sette hardt mot hardt, og langt verre, å sende dem til tortur og nedverdigelse. Det er ulovlig, det er kontraproduktivt, og det er uakseptabelt. Du kan miste barnet ditt. Barnet kan ta avstand fra deg, den kulturen og religionen du prøve å pådytte barnet. En av ungdomene sier at skolen han ble sendt til kan bidra til at ungdommer radikaliseres. Dette må tas på alvor. Vi har ikke råd til å miste et eneste barn til mørke krefter.

Foreldre er det nærmeste og beste ungdommer har. Trygge foreldre er den beste omsorg rammensrammen rundt ungdommer. Det er en grense for hvor mange ungdommer barnevernet kan overta omsorgen for. Det er en etat som er underbemannet og stresset. Det beste derfor er at barnevernet, sammen med andre myndigheter og frivillighet, bidrar til at foreldrene forstår hva ungdommen har krav på, hva de føler og tror, og hvordan moderne norsk oppdragelse fungere. På samme vis som ungdommer, må foreldrene trygges i sin fortvilelse. De aller, aller fleste foreldrene er glad i sine barn, og er gode foreldre. Med god veiledning på et språk de forstår, kan vi forebygge mye vondt i familiene.

Det finnes mange gode krefter internt i miljøene. Foreldre har ofte større tillit til disse kreftene enn til barnevernet og myndighetene. Det er derfor viktig at positive krefter innad i moskeene og frivillige organisasjoner fortsetter og intensiverer det gode arbeidet for å gi foreldre kunnskap om tidsriktig oppdragelse. Det er den best ehjelpen til ungdommene og foreldrene. Det er det møysommelige arbeidet som gir resultater, ikke symbolske handlinger og uttalelser fra myndigheter og politikere.

 

Akhtar Chaudhry

Stord 10.11.2017

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar