hits

Ikke kvalifisert til Nobelkomiteen

kommentarer

En merkelig valgkamp er over. Stortinget har videreført sin egen prosess hva gjelder valg av medlemmer til Nobelkomiteen. I denne fasen har Stortinget regelfestet sin gamle praksis, nemlig at Stortingsrepresentanter og vararepresentanter til Stortinget ikke er valgbare til komiteen. Det er en klok avgjørelse. Noen av oss har alltid ment at det bør bli mer avstand og luft mellom det offisielle Norge og Nobelkomiteen, og ikke mindre. Det er ikke lett av verden å være enig med oss i at komiteen er uavhengig av det offisielle Norge, all den tid makta er så tykt smurt over hele apparatet, alt som skjer når Fredsprisvinnerene er i Norge for å motta prisen, og rundt hele komiteen. I så henseende var det bra at Stortingspresidentens stunt om å få til en samtale ned Fredsprisvinnerene på Stortinget ikke ble videreført.

Bilde: Scanpix, Nettavisen

Hvorfor Hagen ville bli medlem av Nobelkomiteen

At Frp ikke ser problemet, er ikke helt vanskelig å forstå. Deres kandidat, Carl I. Hagen, ser heller ikke ut til å forstå problemstillingen. For Hagen har aldri prinsipper vært noe å bry som om. Nettopp derfor er Hagen ikke egent til å være medlem av Nobelkomiteen. Hva hans inntreden i komiteen ville bety av svekkelse av komiteens renommé var ikke et moment for Hagen i det hele tatt.

En kunne skrive en bok om hvorfor Hagen ikke er kvalifisert til å være medlem av Nobelkomiteen, men de beste svarene gav han selv i går i Dagsrevyen.

Begrunnelsen for å bli medlem av komiteen var tredelt:

- Jeg vil ha noe å stelle med på mine gamle dager, lese noe dokumenter og konsulentrapporter

-  Jeg har lyst til å se hvordan det er på innsiden av Nobelkomiteen

- Jeg vil endre prosesser for å skape mer interesse rundt Fredsprisen

Finner du ordene fredsbygging, forbrødring, konfliktløsning, bringe verden sammen, menneskerettighetene, demokratibygging, internasjonal solidaritet, forebygging av krig, fattigdom osv.? Nei, ikke et eneste av disse viktige momentene streifet gjennom hans hodet hvorfor han ville sitte i komiteen.

De av oss som har stilt oss til rådighet for slike viktige verv, vet at verden vil vite hva vi kan tilby i en komite eller utvalg dersom muligheten gis. Man gjør klare og tydelig refleksjoner. Det hadde garantert Hagen gjort når han har drevet sin valgkamp i over minst fem år. Når han i siste times varer hvorfor han ville bli medlem av komiteen, så må vi ta han på alvor. Det var tre årsaker: Vil vite hva som skjer på innsiden av komiteen, skape mer interesse rundt prisen og ha noe å gjøre i sine gamle dager.

Beklager, Hagen, det er ikke grunn nok til at nasjonen skulle deg en plass i Nobelkomiteen!

Akhtar Chaudhry

Stord, 08.12.17