hits

En ny rødgrønn regjering i 2021!

Venstre har gått inn i den blåeste regjeringen noen sinne. De borgerlige er i ferd med å forene seg. Sett fra de borgerliges side, er det langt bedre å ha tre borgerlige partier på innsiden enn to på utsiden av regjeringsfoldet. Langt flere kamper vil nå på den borgerlige siden foregå bak lukkede dører. «Bråket» og støyen vil bli mindre. Fra statsministerens side er dette en lenge etterlengtet scenariet. Hun vil nå presentere regjeringen, men også den borgerlige siden, mer samlet, komponert, styringsdyktige og ensrettet.

KrF vil nå komme under press. Der hvor de hadde Venstre som sin partner i forrige stortingsperiode og gjorde en felles opposisjon mot Høyre og FrP, vil KrF nå stå alene mot Høyre, FrP og Venstre som vil komme med en felles, ferdigforhandlet politikk til KrF. Dèt vil svekke KrFs forhandlingsrom, selv om tilsynelatende kar KRF større makt som et vippeparti.

Summen av dette er at den borgerlige siden vil ha bedre muligheter for å gjennomføre en borgerlig politikk. Dette vil styrke de borgerlige hos velgerne. Stabilitet og forutsigbarhet er en etterlengtet vare i politikken.  

Hva betyr alt det for oss på venstresiden i norsk politikk?

Foran valget i 2005 hadde de rødgrønne partiene jobbet systematisk i lengre tid for å definere og markere en felles politikk. Det ble jobbet på Stortinget for å identifisere, utvikle og markere felles politikk. SV, AP og Sp koordinerte sine fraksjoner i alle komiteer på Stortinget. Det ble aktivt jobbet for å fremheve felles politikk i form av felles merknader og avstemninger.

Det var samtaler mellom tillitsvalgte fra alle de rødgrønne partiene på flere plan. Man jobbet aktivt for å bygge og fremme tillit på tvers av partiene.

Årene mellom 2013 og 2017 brukte SV, AP og Sp å ?gjenfinne? seg selv etter åtte år i den rødgrønne regjeringen. SV brukte forrige stortingsperiode til å rendyrke sin politiske profil og spisse politikken, samtidig gikk vi til valg med et løfte om å gi landet en rødgrønt regjering.  AP har brukt forrige periode til å flørte med sentrumspartiene og holde en armlengdes avstand til partiene på venstresiden. Vi i SV hadde, og har, respekt for det. AP skal selv bestemme over sin politikk og veivalg. Resultatet er imidlertid at venstresiden tapte valget til tross for at både SV og Sp gjorde bedre valg enn i 2013 og at Rødt kapret et mandat på Stortinget. Hva gjør vi nå?

Det er på tide at vi børster støvet av den strategien og entusiasmen vi hadde foran valget i 2005. Et klart mål må defineres: En rødgrønn regjering i 2021. Jobben starter nå, og første milepæl er kommunevalget i 2019. Det må være et mål for venstresiden at vi beholder makten i Tromsø, Trondheim og Oslo, og at i Bergen finner vi oss sammen igjen. Hvis SV, AP og Sp skal vinne valget i 2021 sammen, må vi ha samme konstellasjon i storbyene. Dette vil styrke fellesskapet, den indre troen i alle partier på at vi kan vinne valget i 2021, og det vil sende et klart og tydelig budskap til velgeren. Denne stortingsperioden må aktivt brukes til å utpeke viktige politikkområder hvor SV, AP og Sp er enige. Troppene må samles og enigheten og politikken må formidles til velgeren.

Vi fikk en glimt av denne strategien da de rødgrønne partiene hadde en felles front mot regjeringen da Stortinget debatterte den utvidete blå-blå-regjeringens regjeringsplattform onsdag den 31.01.18. Da valgte de rødgrønne partiene å fremme felles forsag, hadde en sammenfallende retorikk mot regjeringen og til og med lot være å ta replikker mot hverandre. Dette minte meg om dagene og månedene før vi valget i 2005.

Styrking av arbeidernes rettigheter og kampen mot sosial dumping, å få likestillingspolitikken på sporet igjen, en styrket kamp for klima og miljø og et varmere og inkluderende samfunn for minoritetene og innvandrerne skriker etter en ny regjering. Jobben starter nå!

Innlegget stod i Klassekampen 02.02.18

Akhtar Chaudhry

Stord, 02. februar 2018

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar