hits

Takk for tillit og ansvar!

Søndag den 11. februar ble jeg valgt som politisk nestleder i Hordaland SV. Det er en tillit jeg tar imot med ydmyket og respekt. Jeg tolker denne tilliten som en anerkjennelse av min lange politiske innsats for SV og landet, og et ønske om at jeg skal bidra med min erfaring fra Oslo, Østlandet og rikspolitikken.

Nettopp her vil også min største utfordring ligge. For hva vet en østlending om Vestlandets styrker og utfordringer? Jeg kommer fra Oslo hvor hele åtte sykehus ligger tett i tett. Ambulansen spør hvilket sykehus du vil bli fraktet til. I mitt nye fylke kan det gå flere timer før du ankommer nærmeste sykehus, og turen kan omfatte både en drosje, ferje og et helikopter. Her går debatten og kampen om lokalsykehusene, og nærheten til helsetilbudet og tryggheten hver dag.

Sammen med Gina Barstad, leder og Marianne Søhle organisatorisk nestleder

På Østlandet visste jeg knapt om oppdrettsnæringen, men på Vestlandet dreier dèt seg om verdiskapning, arbeidsplassene, men også havforurensingen som oppdrettsnæringen står for.  Årsmøtet som gav meg tillit som nestleder vedtok også at «primært bør det satsast på lukka anlegg til havs, men der anlegga er landbaserte må ein ta ekstra omsyn til natur og miljø» og at «...grunnrentebeskatning òg skal gjelde oppdrettsnæringa». Dette er spennende politiske temaer som gir meg en flott mulighet til å lære mer om en viktig næring i vårt land, og vår landsdel, og om hvordan vi kan legge til rette for verdiskapningen samtidig med at forurensningen stanses.

Oslo SV hadde en gang et mål om en trikk hvert femte minutt. Vi fikk det til. I dag går en trikk hvert femte minutt i byen. T-banen går to ganger i kvarteret på Furuset. Her på Vestlandet går ferjen hvert 45. minutt, på de mest trafikkerte rutene, og kan bli avlyst med kort varsel. Du kan miste en kreftbehandling på Haukeland, et besøkt til din gamle far som bor på et sykehjem eller en ferie til Roma. Hvordan kan vi legge til rette for at livet går rundt på Vestlandet, og at sentralmyndighetene i Oslo forstår utforingene våre? Dette gleder jeg meg til å ta fatt på.

Jeg brenner fortsatt for et samfunn fritt og diskriminering basert på etnisitet og kjønn. Fortsatt får kvinner 85 prosent av manns-lønna for samme jobb, og fortsatt blir innvandrerne og flyktningene utsatt for diskriminering og rasisme. Fortsatt er få kvinner og nesten ingen innvandrere i styrerommene og i lederstoler. Jeg har sett rundt meg og finner ikke en enste rådmann eller kommunalsjef med minoritetsbakgrunn på Vestlandet. For at innvandrerne og flyktningene skal bli rekruttert, må de som skal rekruttere ha samme bakgrunn. Så enkelt er det. Hordaland SV er brennende opptatt av denne samfunnsutfordringen, og jeg gleder meg til å sette temaet på dagsorden.

Akhtar Chaudhry
nestleder Hordaland SV

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar