hits

februar 2016

Odins og Allahs idioter

Pappa sa «hvis du må skjule ansiktet ditt mens du handler, er handlingen gal». Enkelt og greit. Vi har fått en gruppe i vårt land som går rundt i våre gater iført mørke jakker med merkelige symboler på. De aller fleste av Odins soldater skjuler sine ansikter. En må gjerne spørre dem om hvorfor de skjuler ansiktene. De påstår at de vil trygge gatene våre. Ingen som skjuler ansikt kan fremme trygghet. Skjulte ansikter fremmer i beste fall nysgjerrighet, i verste fall frykt. De aller fleste av oss ser at det er det siste Odins idioter fremmer - frykt. Det verste er at de er redde selv. De går i flokk fordi de er redde for sin sikkerhet. Hvordan kan redde mennesker fremme trygghet? For en idioti!

Men de er ikke uskyldige idioter. Vi må ikke gå i den fellen å bare le av dem og overse dem. De må tas på alvor. Selv om de skjuler sine ansikter og motiver, vet vi hva de vil. De vil spille på folks frykt for det ukjente. De vil fremme rekruttering til høyreekstreme ideologier og grupperinger for så å øke og sementere avstand mellom mennesker i vårt land. Derfor ble jeg både overrasket og skuffet over at en svært dreven og erfaren justispolitiker fra FrP gav gruppen anerkjennelse de absolutt ikke burde hatt. Jeg er ikke sikker på om stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen forstod rekkevidden av sine egne uttalelser da han gav sin anerkjennelse til Odins soldater på NRKs politisk kvarter tirsdag den 23.02.16. Ellingsens uttalelser viser i best fall grenseløst naivitet, i verste fall en gjennomtenkt støtte til høyreekstreme ideologier. Hans uttalelser var så uakseptable at selv statsministeren og Ellingsens egen partileder Siv Jensen måtte rykke ut og dimittere dem. Solberg og Jensen måtte demonstrerer en klar og tydelig avstand mellom Regjeringen politikk og Ellingsens uttalelser. Her er hva Ellingsen sa i politisk kvarter: «I utgangspunktet synes jeg ikke noen skal gi borgervern, men hvis noen enkeltpersoner ønsker å være ute og bidra til å redusere kriminaliteten, og redusere utryggheten som borgerne føler, så er det hvor de kommer fra, etnisitet, religion, hudfarge og språk ganske uvesentlig. For min del ligger det noe prinsipielt under, nemlig at man operer innenfor loven. Og at man gjør det til beste for samfunnet».

Odins soldater har nå oppnådd ett av sine mål. De har klart å vekke ekstremister på den muslimske siden. Allah idioter har meldt seg på. De vil nå også «trygge våre gater». Dette var et av de skjulte motivene bak Odins soldaters skjulte ansikter og angivelig edle motiver om å skape trygghet i våre gater. Hvis ikke Ellingsen forstod dette, må han ha sovet i timen. I så fall har han vært en nyttig idiot for Odins soldater.Høgreekstremister og ekstremister på den muslimske siden styrker hverandre med slike manøvre. Makten de opparbeider seg vil de bruke mot vårt samfunn. Jeg lurer på hva Ellingsen nå mener om saken? Mener han fortsatt at «hvis noen enkeltpersoner ønsker å være ute og bidra til å redusere kriminaliteten, og redusere utryggheten som borgerne føler, så er det hvor de kommer fra, etnisitet, religion, hudfarge og språk ganske uvesentlig»? Jeg er enig med statsministeren, finansministeren og justisministeren i at det er kun politiet som har mandat til å gå i våre gater å skape trygghet, hverken Odins soldater eller Allahs soldater.

Akhtar Chaudhry, SV

Lillehammer 27.02.20016

Ulf Leirstein er en mobber

Ulf Leirstein er en mobber. Han er ikke alene om det, men han er en svært mektig mobber fordi han er en stortingsrepresentant. Som stortingsrepresentant har han stor slagkraft og nedslagsfelt. Mobbingen hans påfører ofre direkte og indikerte store smerter. Hans sjef, Stortingspresidenten, kan gi han en smekk på fingrene hvis og når han fremføring mobbing i Stortingssalen. Når Leirstein imidlertid driver mobbing utenfor salen og i mediene, kan ikke Stortingspresident gjør noe med det. Da står Stortingspresidenten like maktesløs som en rektor som har elever som mobber skjult, utenfor skoletiden og digitalt.
Stortingsrepresentant Ulf Leirstein (FrP)

«Mobbing vert definert som aggressiv åtferd som er gjentatt over tid og er karakterisert ved eit ujamt styrkeforhold der mobbinga vert utøvd av éin eller fleire personar. Det er vanleg å seie at det er mobbing når plaginga skjer kvar veke eller oftare, men for den som vert ramma, kan plaging som skjer sjeldnare enn ein gong per veke, vere ei vesentleg belastning». Slik beskriver store norske leksikon mobbing.

Siste offer for Leirsteins mobbing er norske samer. Typisk som mobbere flest, viser Leirstein kunnskapsløshet av himmelske dimensjoner. Det svekker imidlertid ikke mobbingens effekt. Han mente å påføre norske samer smerte. Det lyktes han i.

Jeg er sikker på at norske samer, som mange andre ofre for Leirsteins mobbing, kommer til å overleve også dette angrepet. Det er imidlertid grunn til å beklage sterkt at en stortingsrepresentant velger en tone, ordvalg og tidspunkt for sine ytringer som blir opplevd som mobbing av de som blir utsatt for den.

Les også: FrP suger anstendigheten ut av det norske samfunnet

Fokuset på mobbingen i vårt samfunn har aldri vært større enn nå. Unge mennesker blir utsatt for ubeskrivelige smerter. Noen orker ikke lenger og avslutter sitt eget liv. Vi bruker milliarder av kroner og svært mye innsats fra foreldre, lærere, rektorer, unge selv og fagfolk for å forebygge mobbing. Alt dette kommer i skyggen når nasjonens mektigte menn velger å mobbe en minoritet på sin nasjonal dag. Jeg håper at Leirstein ser at hans tweet var ikke særlig annerledes enn når en blir mobbet på sin bursdag.

Vi vil aldri vinne kampen mot mobbingen i skolen og på arbeidsplassene før politikkens mektige menn og kvinner slutter å mobbe sine ofre.

Akhtar Chaudhry

Medlem av SVs sentrale arbeidsutvalg

Oslo, 08.03.2016