mars 2016

Vi er i krig

Denne gangen er det Brussel som er rammet. Over 40 mennesker meldes drept. Langt flere er skadd. Livsviktig samfunnsinfrastruktur slik som flyplass og t-bane er rammet og lammet. Ikke bares Brussel...

Godt nyttår! (Men hvem bryr seg)

I dag feiret norske kurdere newroz - nyttår. Newroz feires over hele verden av mennesker med opphav i Midtøsten. Feiringen bar preg av både glede og fortvilelse. Over én million mennesker har blitt...

Gratulerer med dagen!

Likestilling mellom menn og kvinner er ennå ikke nådd. Selv i vårt eget land, hvor likestillingskampen har vart lenge, er vi fortsatt ikke i mål. Vold mot kvinner er fortsatt et stort problem, menn...

Lov og rett i Pakistan

Et delt Pakistan har tatt seg selv på alvor. Drapsmannen etter Salman Taseer, guvernøren i den folkerike pakistanske provinsen Punjab, er henrettet. Med vold kan ikke vold fordrives, men her er det...

hits