hits

april 2015

Regjeringen og Høyre må levere, men hva med fagbevegelsen?

"De er ingeniører, men kjører taxi og vasker hotellrom». Hørte kjent ut? Dette har vi hørt i "hundre år". Likevel er det mulig å lage en avisoverskrift på saken - i dag i 2015.

 Sitatet er hentet fra en sak i dagens VG.net hvor Akademikerne-leder Knut Aarbakke utfordrer statsminister, Erna Solberg fra Høyre, til å gjøre en større innsats for at innvandrerne kommer inn i arbeidslivet, deres kompetanse fra utlandet blir godkjent og brukt og slik løfte dem ut av en situasjon hvor de tjener opptil Kr 240 000 mindre enn nordmenn generelt med tilsvarende utdanning.

 All ære til Aarbakke. Og selvsagt må Høyre og regjeringen levere på dette svært viktige feltet. Først og fremst fordi det er sløsing med nasjonens ressurser, men også fordi Høyre lover dette i sitt eget program.

 Når innvandrerne ikke får jobb som tilsvarer deres utdanning, eller ikke får hjelp og veiledning til å supplere sin utdannelse for å få den godkjent, går samfunnet glipp av dyrebar ressurser. I tillegg sprer dette misnøye og frustrasjon i deler av befolkningen.

Jeg har nylig møtt tre leger, alle norske statsborgere, født og oppvokst i Norge, med utdannelse fra utlandet. Norge har ikke plass til dem. De har måttet søke jobb i Sverige. Sverige der imot har stilt møblerte leiligheter til rådighet, og selvsagt gitt dem jobb. Vi har mistet tre leger. Familiene og venner er skuffet og motivasjonen for å ta høyere utdannelse i disse legenes omgangskrets har fått en ordentlig knekk.

Da er det viktig å sette søkelyset, ikke bare på myndighetene, men også på fagbevegelsen, inkludert Akademikerne. Når det er slik at altfor mange innvandrere med høy utdannelse ikke får godkjent sin utdannelse fra utlandet og holdes dermed ute av arbeidslivet, er det ikke bare myndighetene som sover i timen. Vi kan også spørre: Hvor er fagbevegelsen? Totalt borte fra scenene! Her er alle arbeidstakerorganisasjonene like dårlige, inkludert min egen og landets største organisasjon: LO.
Jeg er svært skuffet over fagbevegelsens manglende engasjement for å trekke innvandrerne inn og opp i arbeidslivet. Når var det sist du hørte, eller leste, at en arbeidsgiverorganisasjon gikk ut og sa "vi mener at innvandrerne blir diskriminert i arbeidslivet og vi vil bekjempe det med praktiske tiltak"? Du hører gjerne innimellom en festtale hvor saken blir tatt opp, men på tiltakssiden er det rimelig tørt.

 Saken er enkelt og greit ikke på dagsordenen. Ingen tar det opp på møter, arrangementer, samlinger og seminarer. Innvandrerne er jo uansett svak representert på disse arenaene. Så hvorfor skal de andre bruke tid på dette?

 Tilsetningsråd får fremlagt rene "hvite" innstillingslister på arbeidsplasser hver dag rundt om i landet. Fagbevegelsens representanter i tilsetningsråd i bedriftene spør aldri årsaken til hvorfor også denne gangen er en kandidat med minoritetsbakgrunn fraværende. Makten fagbevegelse besitter på arbeidsplassene blir ikke brukt for å hente innvandrerne inn og opp i arbeidslivet. Topp-tillitsvalgt-apparat i fagbevegelsen er fortsatt blendahvitt, etter at første innvandrer i denne runden krysset grensene allerede på slutten av 1960-tallet. Dette er rett og slett sørgelig, og det gjør mange sinte og oppgitte.


Fagbevegelsen har mye å lære av NHO. NHO har vært svært flinke på å se kompetansen som ligger i innvandrerbefolkningen. NHO har nå i flere år kjørt et program som heter Global Future. 

Over 500 personer fra over 100 land med høy utdanning har deltatt i programmet. Målet, slik NHO selv definerer med programmet er "å mobilisere innvandrere med høy utdanning til sentrale stillinger og styreverv i norsk næringsliv".  Jeg har selv møtt svært engasjere deltagere og holdt motivasjonsforedrag for dem. I år skal jeg være mentor for en deltager sammen med mange andre engasjerte mentorer. Dette gir deltagerne unik innsikt og inngang i det norske samfunnet og norsk nærings- og arbeidsliv. De vil få knytte og styrke nettverk som vil tilføre kunnskap og informasjon til dem. Slik legger NHO til rette for at kunnskapsrike innvandrere får muligheter til å utnytte sin utdannelse og sitt potensialet bedre. Her har fagbevegelsen mye å lære av NHO.